Prosjekt Førstehjelpskit Ukraina

Førstehjelpsgruppen AS > Prosjekt Førstehjelpskit Ukraina

Førstehjelpsgruppen AS er startet opp og drevet av tidligere veteraner med erfaring fra internasjonale operasjoner. Da krigen i Ukraina var et faktum bestemte de seg for å bruke sin kunnskap fra Forsvaret og politiet, og hjelpe ukrainske soldater som kjemper en blodig og brutal kamp på Øst-fronten i Ukraina med å gi dem individuelle førstehjelpskit som kan redde liv. Prosjektet startet i det små, men nå har Førstehjelpsgruppen inngått et samarbeid med NVIO – Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Sammen skal vi sette søkelyset på den unike kompetansen norske veteraner har i samfunnet. Prosjekt Førstehjelpskit Ukraina er første prosjekt Førstehjelpsgruppen gjennomfører med støtte fra NVIO.

Mer informasjon kommer her.