Thor Ulstad

Førstehjelpsgruppens faglige kompetanse og evne til å lage spennende caser hvor deltagerne får testet kunnskapen i praksis er upåklagelig!