Førstehjelpsgruppen AS – Standard kurs

Førstehjelpsgruppen AS > Førstehjelpsgruppen AS – Standard kurs

Vi tilbyr følgende kurs i Oslo/Østlandet og Trondheim/Midt-Norge 

heart

INTRODUKSJONSKURS HJERTESTARTER

kurs

GRUNNLEGGENDE FØRSTEHJELP

bedrift

FØRSTEHJELP FOR BEDRIFTER

idrett

FØRSTEHJELP FOR IDRETTSLAG

hand

FØRSTEHJELP FOR BARSELGRUPPER

heart

INTRODUKSJONSKURS HJERTESTARTER (2t)

Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt ulike tiltak iverksettes. Kjeden som redder liv beskriver fire tiltak som må gjøres, tre av dem kan du utføre før ambulansen kommer. Tidlig varsling til 1-1-3, tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) og tidlig strømstøt fra en hjertestarter er avgjørende for overlevelsen. Hensikten er å forkorte tiden fra hjertestans til start av behandlingen.

For hvert minutt som går før defibrillering (elektrosjokk fra hjertestarter), reduseres sannsynligheten for å overleve med 10 %. Det er veldig viktig å ha en hjertestarter i umiddelbar nærhet, om hjertestans oppstår. 

 

Detter er et praktisk kurs der deltakerne får trent på HLR og bruk av hjertestarter.

 

Vi tar for oss følgende

 

ü  Oversikt

ü  Sikkerhet

ü  Varslinger

ü  ABC

ü  HLR

ü  Hjertestarter

 

Kurset koster 549,- pr deltager (minimum 6 deltagere)


KONTAKT OSS FOR KURS

kurs

GRUNNLEGGENDE FØRSTEHJELP (3t)

På dette kurset lærer kursdeltagerne grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. 

 

Vi tar for oss følgende:

 

√  Oversikt

√  Sikkerhet

√  Pasientundersøkelse

√  Stabilt sideleie

√  Hjerte-lungeredning voksen

√  Kvelning/blokkering luftveier

√  Blødninger

√  Brannskader

 

 Kurset koster 749,- pr deltager (minimum 6 deltagere)


KONTAKT OSS FOR KURS

bedrift

 FØRSTEHJELP FOR BEDRIFTER

Baserer seg i utgangspunktet på “Grunnleggende Førstehjelp”-kurset, men tillater tilleggsmoduler; Kjemikalier, høyenergi/klemskader, strøm og gjennomgang/etterfylling av bedriftens førstehjelpsutstyr. 

Vi tilrettelegger kurset etter arbeidsplassens behov. Kurse er lagt opp til å gjøre det så realistisk som mulig ut ifra de skader/sykdomstilfeller som kan forventes.

 

Innholdet i kurset blir skreddersydd etter bedriftens behov.

 

Vi går gjennom følgende:

 

ü  Varslingsplan/Evakueringsplan

ü  Gjennomgang av førstehjelpsutstyr

 

 


KONTAKT OSS FOR KURS

idrett

 FØRSTEHJELP FOR IDRETTSLAG

Dette er et førstehjelpskurs for de som har ansvar for barn og ungdom innen sport og organisert idrett. Vi i Førstehjelpsgruppen lærer trenere og støtteapparatet hva de skal gjøre om en akuttsituasjon oppstår. Kurset er bygd opp som et standard førstehjelpskurs med tilleggsmoduler tilpasset den lokale situasjonen for idrettslaget eller klubben.

Ekstramoduler:

  • √  Hjertestarter
  • √  Høyenergiskader
  • √  Blødningskontroll
  • √  RICE
  • √  Skadestedsledelse og evakueringsplan

 


KONTAKT OSS FOR KURS

hand

FØRSTEHJELP FOR BARSELGRUPPER (2t)

Vi tilbyr førstehjelpskurs for barselgrupper/foreldre. Hovedfokuset på dette kurset er HLR på spedbarn/barn og handling ved fremmedlegemer i luftveiene. Vi tar også for oss alvorlige skader/sykdommer som er aktuelle i denne aldersgruppen. Gjør noe viktig sammen med barselgruppen, eller gå sammen en foreldregjeng. Vi holder kurs der dere ønsker. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette kurset. 

Kurset koster 549,- pr deltager


KONTAKT OSS FOR KURS


BESTILL KURS

KONTAKT OSS

Oslo – Østlandet
Frank Rebnord – Daglig Leder/Partner
Mobil: 932 00 145
Epost: frank@forstehjelpsgruppen.no

Trondheim – Midt Norge
Marius Alexander Winsjansen
Avdelingsleder/Partner
Mobil: 922 08 125
Epost: marius@forstehjelpsgruppen.no

Førstehjelpsgruppen AS
Axel Flinders Vei 8B
1162 Oslo

Org. Nr: 922 686 513

Vi støtter stiftelsen
Norsk Luftambulanse

AKUTT AKSJONEN


GI DIN STØTTE HER