Praktiske og skreddersydde kurs for industri

Førstehjelpskurs: industri

Førstehjelpsgrupper tilbyr skreddersydde kurs utarbeidet i samarbeid med industrivernpersonell, som tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for at kan inntreffe i din industribedrift.

Krav til å yte korrekt førstehjelp i norsk industri.

``Deler av norsk industri er vurdert å være så risikofylt at de har et lovpålagt krav om å etablere en konsekvensreduserende egenbeskyttelse. Dette er regulert i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern. I praksis betyr dette at ca. 1200 norske virksomheter har en lovpålagt plikt til å etablere en beredskap som blant annet skal gjøre dem i stand til å kunne håndtere uønskede hendelser som kan true liv og helse (skader/traumer) i virksomheten.``

Engasjerte instruktører

med kjærlighet til faget

Våre instruktører har lang erfaring forsvar, politi, sjøfart og sivil sikkerhetsbransje. Med variert bakgrunn kan vi skape et bredt og realistisk perspektiv på undervisningen – fra kurs for barselsgrupper til store industribedrifter.

Vi fokuserer på praktisk og helhetlig tilnærming til førstehjelp, risikostyring og krisehåndtering.

Med kjærlighet til faget!

Førstehjelpsgruppen AS - Om oss

Vi bruker nyeste teknologi

Førstehjelpsgruppen tar bruk av både interaktive og analoge brettspillflater og bringer en helt ny dimensjon inn i hvordan vi gjennomfører kurs og øvelser.

Vi lager reelle øvelser utafra kundens behov og skreddersyr ferdighetsløyper som kan løses individuelt eller i grupper.
Team-building kombinert med faglig påfyll, som igjen skaper mestring.

Slik at alle skal kunne være best mulig forberedt ved uønskede situasjoner.

Oslo - Østlandet

Frank Rebnord
Daglig Leder
Mobil: 932 00 145
Epost: frank@forstehjelpsgruppen.no

Trondheim – Midt Norge

Marius Alexander Winsjansen
Avdelingsleder/Partner
Mobil: 922 08 125
Epost: marius@forstehjelpsgruppen.no

La oss gi deg et tilbud

Ta kontakt med oss

Skriv gjerne litt om deres ønsker eller behov, så hjelper vi gjerne med å foreslå kursopplegg.
Du kan også ringe oss på 932 00 145 eller sende mail til frank@forstehjelpsgruppen.no

Vi støtter stiftelsen Norsk Luftambulanse

GI DIN STØTTE TIL AKUTT AKSJONEN HER

Førstehjelpsgruppen AS © 2021 Org. Nr: 922 686 513
Axel Flinders Vei 8B
1162 Oslo