Praktiske og skreddersydde kurs for industri

Førstehjelpskurs: industri

Førstehjelpsgrupper tilbyr skreddersydde kurs utarbeidet i samarbeid med industrivernpersonell, som tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for at kan inntreffe i din industribedrift.

Krav til å yte korrekt førstehjelp i norsk industri.

``Deler av norsk industri er vurdert å være så risikofylt at de har et lovpålagt krav om å etablere en konsekvensreduserende egenbeskyttelse. Dette er regulert i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern. I praksis betyr dette at ca. 1200 norske virksomheter har en lovpålagt plikt til å etablere en beredskap som blant annet skal gjøre dem i stand til å kunne håndtere uønskede hendelser som kan true liv og helse (skader/traumer) i virksomheten.``

- Erik Schjenken, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Engasjerte instruktører

med kjærlighet til faget

Våre instruktører har lang erfaring forsvar, politi, sjøfart og sivil sikkerhetsbransje. Med variert bakgrunn kan vi skape et bredt og realistisk perspektiv på undervisningen – fra kurs for barselsgrupper til store industribedrifter.

Vi fokuserer på praktisk og helhetlig tilnærming til førstehjelp, risikostyring og krisehåndtering.

Med kjærlighet til faget!

Førstehjelpsgruppen AS - Om oss

Vi bruker nyeste teknologi

Førstehjelpsgruppen tar bruk av både interaktive og analoge brettspillflater og bringer en helt ny dimensjon inn i hvordan vi gjennomfører kurs og øvelser.

Vi lager reelle øvelser utafra kundens behov og skreddersyr ferdighetsløyper som kan løses individuelt eller i grupper.
Team-building kombinert med faglig påfyll, som igjen skaper mestring.

Slik at alle skal kunne være best mulig forberedt ved uønskede situasjoner.

Oslo - Østlandet

Frank Rebnord
Daglig Leder
Mobil: 932 00 145
Epost: frank@forstehjelpsgruppen.no

Trondheim – Midt Norge

Marius Alexander Winsjansen
Avdelingsleder/Partner
Mobil: 922 08 125
Epost: marius@forstehjelpsgruppen.no

La oss gi deg et tilbud

Ta kontakt med oss

Skriv gjerne litt om deres ønsker eller behov, så hjelper vi gjerne med å foreslå kursopplegg.
Du kan også ringe oss på 932 00 145 eller sende mail til frank@forstehjelpsgruppen.no

Vi støtter stiftelsen Norsk Luftambulanse

GI DIN STØTTE TIL AKUTT AKSJONEN HER

Førstehjelpsgruppen AS © 2021 Org. Nr: 922 686 513
Axel Flinders Vei 8B
1162 Oslo