Førstehjelpsgruppen AS

Førstehjelpsgruppen AS > Førstehjelpsgruppen AS

VELKOMMEN TIL FØRSTEHJELPSGRUPPEN

KJÆRLIGHET
TIL FAGET

Kompetanse i førstehjelp kan du trenge når du minst venter det.


VÅRE KURS

Krav til å yte korrekt førstehjelp i norsk industri.

Deler av norsk industri er vurdert å være så risikofylt at de har et lovpålagt krav om å etablere en konsekvensreduserende egenbeskyttelse. Dette er regulert i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern. I praksis betyr dette at ca. 1200 norske virksomheter har en lovpålagt plikt til å etablere en beredskap som blant annet skal gjøre dem i stand til å kunne håndtere uønskede hendelser som kan true liv og helse (skader/traumer) i virksomheten. Erik Schjenken, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO)

 

 Vi i Førstehjelpsgruppen legger stor vekt på bruk av scenariobasert trening. Vi skreddersyr hvert enkelt kurs.

Kursene vi skreddersyr er utarbeidet i samarbeid med industrivernpersonell, og tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for kan inntreffe i en industribedrift. 

VÅRE KURS

Vi tilbyr følgende kurs i Oslo/Østlandet og Trondheim/Midt-Norge:​