VELKOMMEN TIL FØRSTEHJELPSGRUPPEN

KJÆRLIGHET
TIL FAGET

Kompetanse i førstehjelp kan du trenge når du minst venter det.

Krav til å yte korrekt førstehjelp i norsk industri.

Deler av norsk industri er vurdert å være så risikofylt at de har et lovpålagt krav om å etablere en konsekvensreduserende egenbeskyttelse. Dette er regulert i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern. I praksis betyr dette at ca. 1200 norske virksomheter har en lovpålagt plikt til å etablere en beredskap som blant annet skal gjøre dem i stand til å kunne håndtere uønskede hendelser som kan true liv og helse (skader/traumer) i virksomheten. Erik Schjenken, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO)

 

 

 Vi i Førstehjelpsgruppen legger stor vekt på bruk av scenariobasert trening. Vi skreddersyr hvert enkelt kurs.

Kursene vi skreddersyr er utarbeidet i samarbeid med industrivernpersonell, og tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for kan inntreffe i en industribedrift. 

VÅRE KURS

Vi tilbyr følgende kurs i Oslo/Østlandet og Trondheim/Midt-Norge:​

Koronatiltak Førstehjelpsgruppen AS

Som kurs- og foredragsholder kommer vi i direkte kontakt med andre mennesker og må praktisere smittebegrensning deretter. Vi følger regjeringens smittevernråd med følgende grunnleggende smittevernregler:
- Syke personer skal holde seg hjemme.
- God hånd- og hostehygiene.
- Forsterket renhold. 

På våre kurs har vi kontaktreduserende tiltak.