Førstehjelpskurs
for ditt arbeidssted
Se hva vil tilbyr Kontakt oss Grunnleggende førstehjelpskurs og spesialtilpassede kurs Se video for industrikurs!

Skreddersydde kurs

for industri

Deler av norsk industri er vurdert å være så risikofylt at de har et lovpålagt krav om å etablere en konsekvensreduserende egenbeskyttelse. Vi tilbyr skreddersydde kurs som er utarbeidet i samarbeid med industrivernpersonell, og tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for kan inntreffe i en industribedrift.

Realistisk scenariobasert trening

Våre kurs består av teorileksjon, praktisk workshop og realistisk senariobasert trening.
Slik at alle skal kunne være best mulig forberedt ved uønskede situasjoner.
Oslo og Trondheim

Hva vi tilbyr:

Slide Deler av norsk industri er vurdert å være så risikofylt at de har et lovpålagt krav om å etablere en konsekvensreduserende egenbeskyttelse.

Vi tilbyr skreddersydde kurs som er utarbeidet i samarbeid med industrivernpersonell, og tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for kan inntreffe i en industribedrift.
Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt ulike tiltak iverksettes.

For hvert minutt som går før defibrillering (elektrosjokk fra hjertestarter), reduseres
sannsynligheten for å overleve med 10 %.

Alle deltagere får sertifisering etter fullført kurs.
På dette kurset lærer kursdeltagerne grunnleggende livreddende førstehjelp.
Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Vi tilrettelegger kurset etter arbeidsplassens behov. Vi kan også ha gjennomgang og etterfylling av bedriftens førstehjelpsutstyr.
Grunnkurs førstehjelp Førstehjelp for industri Kurs i hjertestarter
Tilbakemeldinger

Dette sier tidligere kunder:

La oss gi deg et tilbud

Ta kontakt med oss

Skriv gjerne litt om deres ønsker eller behov, så hjelper vi gjerne med å foreslå kursopplegg.
Du kan også ringe oss på 932 00 145 eller sende mail til frank@forstehjelpsgruppen.no

Førstehjelpsgruppen AS © 2021 Org. Nr: 922 686 513
Axel Flinders Vei 8B
1162 Oslo